Beautico Güzellik Profesyoneli Başvurusu

BEAUTİCO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) merkezi Maslak Mah. Aos 55.Sk. 42 Maslak Sit. B Apt. No: 4/556 Sarıyer adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 200414 numarasıyla kayıtlı Beautico Teknoloji Anonim Şirketi (“Beautico”) ile kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği aracılığıyla http://www.beautico.co/ web sitesi ve Beautico mobil aplikasyonları (“Beautico Platformları”) üzerinden üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Beautico ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılır.

Kullanıcı, Beautico Platformları’na üye olarak işbu Kullanım Koşulları’na uymayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Kullanım Koşulları’nı uygun bulmamanız halinde Beautico Platformları’nı kullanmaya devam etmemenizi rica ederiz. Beautico, işbu Kullanım Koşulları’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Lütfen Beautico Platformları’nı kullanmaya devam ettiğiniz sürece Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak kontrol ediniz.

1. KONU

Beautico, kullanıcılarına internet ortamında ve mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan Beautico Platformları’na üye işyerlerinden (“Üye İşyeri”) güzellik, kuaför ve kozmetik hizmetleri almaya yönelik randevu alma imkânı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Beautico Platformları’nda Beautico’ya ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve Beautico Platformları’nın kullanımının Kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri değiştiremez, modifiye edemez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

2.2 Beautico Platformları’nı oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Beautico Platformları’nda yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, Beautico Platformları ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Beautico’ya aittir ve Beautico’nun yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

2.3 Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı davrandığının Beautico tarafından tespit edilmesi hâlinde, Beautico, Kullanıcı’nın Beautico Platformları’na erişimini derhal engelleyebilir. Beautico’nun fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, Beautico Platformları’nın kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.2. Kullanıcı, Beautico Platformları’ndan faydalanmak için Beautico tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak Kullanım Koşulları’nı onaylaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.3. Kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

3.4. Her kullanıcının Beautico Platformları üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir.

3.5. Beautico, Kullanıcılarını kayıt sırasında belirtmiş oldukları kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Beautico Platformları dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Beautico kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Beautico Platformları ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

3.6. Beautico, Kullanıcı’nın kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının Talep’in muhatabı olan Üye İşyeri ile paylaşılmasından dolayı Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında ortaya çıkabilecek ihtilaf veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.7. Kullanıcı, reşit ve işbu Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.8. Beautico Platformları’nın kullanımından ve Beautico Platformları üzerinden ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Beautico, Kullanıcı’nın Beautico Platformları üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4. RANDEVU VE TALEP OLUŞTURMA

4.1. Kullanıcı, Beautico Platformları’nı kullanarak güzellik, kuaför, kozmetik ve daha sonra platformlara eklenebilecek sair hizmetlerden talep ettiği hizmeti, randevu saatini ve ilgili Üye İşyeri’ni seçerek randevu oluşturur.

Randevu talepleri Üye İşyeri tarafından 10 dakika içerisinde kabul veya reddedilir. Kullanıcı’nın randevu talebi kabul edilmezse Beautico Platformları tarafından Kullanıcı’ya alternatif üye işyerleri önerilir. Kullanıcı kendi takdirinde olmak üzere alternatif üye işyerinden hizmet almayı tercih edebilir.

4.2. Kullanıcı, Üye İşyeri’nin, kabul ettiği Talepleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin, randevu saatinden 2 saat öncesine dek iptal edebileceğini ve böyle bir halin vukuunda ödediği hizmet bedelinin kendisine kredi kartıyla ödeme yapması durumunda 1-3 iş günü içerisinde, bankamatik kartıyla ödeme yapması durumunda 7-14 iş günü içerisinde kullandığı ödeme yöntemi aracılığıyla iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı’nın oluşturduğu Talep kapsamında belirlediği randevu saatinde belirtilen adreste bulunamaması halinde hizmet ilgili Üye İşyeri tarafından verilmiş sayılır ve tahsil edilen hizmet bedeli Kullanıcı’ya iade edilmez. Ayrıca Kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adreste randevu talebi oluşturmaktan dolayı doğacak kanuni yükümlülükleri kabul eder.

4.4. Kullanıcı’nın oluşturduğu randevu talebini 1 saat öncesine kadar değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır, bu Madde’ye uygun olarak gerçekleştirilen iptal hallerinde tahsil edilen hizmet bedeli Kullanıcı’ya kredi kartıyla ödeme yapması durumunda 1-3 iş günü içerisinde, bankamatik kartıyla ödeme yapması durumunda 7-14 iş günü içerisinde kullandığı ödeme yöntemi aracılığıyla iade edilir.

4.5. Kullanıcıya hizmet bedeli iadesi ayrıca aşağıdaki koşullarda da yapılır:

  • Randevu talebinin ilgili Üye İşyeri’ne iletilememesi nedeniyle talebin zorunlu iptali ve
  • Üye İşyeri’nin onaylanan randevu saatine 30 dakika süreden fazla gecikmesi

4.6. Kullanıcılar Üye İşyeri’nin sağladığı hizmete ilişkin şikâyet ve memnuniyetsizliklerini Beautico’ya bildirebilir. Ancak hizmetin yerine kısmen veya hiç yerine getirilmemesi, Hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan tüm zarardan Kullanıcı’ya karşı münhasıran Üye İşyeri sorumludur.

4.7. Beautico Platformları’nda Kullanıcılar tarafından Üye İşyerleri’nin puanlandırılacağı ve hizmete ilişkin yorum, eleştiri ve taleplerini belirtebilecekleri bir alan bulunmaktadır. Puanlamalar ve taslak yorumlar Beautico Platformlarında yayınlanacak olup, Kullanıcı eleştirileri yalnızca Beautico tarafından görüntülenebilecek ve Beautico’nun takdirinde olmak üzere Üye İşyeri ile paylaşılabilecektir.

4.8. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Beautico kendi takdirinde olmak ve tüm tazminat hakları saklı kalmak üzere, Kullanıcı’ya uyarı bildiriminde bulunabilir, Beautico Platformları üzerinden hesabına erişimi kaldırabilir, üyeliğini iptal edebilir veya askıya alabilir. Kullanıcı’nın bahse konu olumsuzluğun ortadan kalktığını ve yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirdiğinin ispatı halinde somut olayın özelliklerine göre Beautico üyeliği yeniden aktif hale getirebilir.

5. ERİŞİM VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1 Kullanıcı, takdir yetkisi Beautico’da olmak üzere, Beautico Platformları’na erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Beautico’nun kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Beautico’nun tüm Kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Uygulama’ya erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4.2 Beautico Beautico Platformları’nda yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Beautico Platformları’nda yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

6. ÖDEME

6.1. Üyelik sırasında Kullanıcılar’dan üyelik bedeli alınmamaktadır. Kullanıcılar yalnızca oluşturdukları randevu karşılığında aldıkları hizmetin bedelini veya işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen iptal politikalarına aykırı olarak iptal ettikleri veya almaktan imtina ettikleri hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

6.2. Kullanıcılar Beautico Platformları’ndan aldıkları randevuya ilişkin hizmet bedelini, Beautico Platformları’ndan Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.3. Kullanıcı tarafından yapılan ödemenin karşılığında fiş/fatura ilgili hizmetin sağlayıcısı Üye İşyeri tarafından kesilerek Kullanıcı’ya verilir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi aracılığıyla hizmet bedelini ödeyerek ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş sayılırlar.

7. SORUMLULUK

7.1. Beautico, Beautico Platformları’na girilmesi, Beautico Platformları’nın ya da Beautico Platformları’ndaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, hiçbir zarardan sorumlu değildir. Beautico, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Beautico Platformları’na ya da link verilen sitelere girilmesi, Beautico Platformları’nın kullanılması ile Kullanıcı’nın Beautico Platformları’nı ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Beautico’nun her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.2. Kullanıcı, Beautico Platformları’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Beautico’nun Beautico Platformları üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler ve içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Beautico’nun sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3. Kullanıcı, Beautico Platformları üzerinden Beautico’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Beautico’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Kullanıcı, Beautico Platformları ve Beautico Platformları üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Beautico Platformları’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız ve politikalarımız için lütfen Kişisel Verilere Yönelik Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’nı (“Gizlilik Politikası”) okuyunuz. Gizlilik Politikası, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

9. SONA ERME

9.1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları veya Madde 8’de atıf yapılan Gizlilik Politikası’nda yer alan yükümlülüklerine aykırılık teşkil eden davranışları nedeniyle Beautico’nun bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul etmektedir. Beautico, Kullanıcı’nın meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak, Kullanıcı özelinde durumu değerlendirmek kaydıyla bu sözleşmenin feshine karar verir.

9.2. Kullanıcı ve Beautico, bu Sözleşmeyi diledikleri zaman feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, mobil cihazına yüklediği uygulamayı kaldırarak ve silerek ve/veya web sitesi üzerinden açtığı üyelik kaydını silerek dilediği zaman bu sözleşmeyi feshedebilir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında konuyla ilgili anlaşmaların tamamını düzenlemektedir ve sözlü veya yazılı olarak Taraflar arasında daha önce yapılmış tüm anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Sözleşmedeki değişiklikler Taraflarca yazılı olarak yapılmadıkça bağlayıcı olmaz.

10.2. Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

10.3. Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

10.4. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak tüm talepler, ihtilaflar ve uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran ve kesin olarak İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

logo Created with Sketch.
Güzellik Uzmanı
Başvurusu
Daha kolay randevu alabilmen için Beautico mobil uygulamasını geliştirdik. Denemeye ne dersin?
Download on AppStore Download on Play Store