Beautico Güzellik Profesyoneli Başvurusu
Güncelleme Tarihi:29.08.2019

BEAUTICO GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasında (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Beautico Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, http://www.beautico.co/ web sitesi ve Beautico mobil aplikasyonlarının (“Beautico Platformları”) işletilmesi sırasında siz platform ziyaretçileri/kullanıcılarının Beautico Platformları aracılığıyla toplanan verilerini ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu politika kapsamına girmemektedir.

1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Beautico Platformlarını her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikası’na tabi olacaksınız ve Beautico Platformlarını her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Beautico Platformlarında yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır. Son güncelleme tarihi metnin başında yer almaktadır. Bu Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla Şirket ile iletişime geçiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği Kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 200414 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Maslak Mah. Aos 55.Sk. 42 Maslak Sit. B Apt. No: 4/556 Sarıyer adresinde bulunan Beautico Teknoloji Anonim Şirketi’dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları Beautico Platformlarında yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla KVKK Madde 5/2 çerçevesinde sözleşmenin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

  • Beautico Platformlarında yer alan kullanıcı kayıt formları,
  • Beautico Platformlarında Üye İşyerlerinin sağladığı hizmete ilişkin görüş, öneri, yorum, puan ve şikayetlerinizi Şirket’e iletmenize yarayan “Bize Ulaşın” formu,
  • Beautico Platformlarında yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Çerezler hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz)

Kişisel verileriniz; Beautico Platformlarının ziyareti, Beautico Platformlarında sunulan hizmetlerin ifası, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, randevu ve randevu iptal talepleriniz başta olmak üzere hizmetin ifası kapsamındaki tüm bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması ve gerekli iletişimlerin yürütülmesi, Üye İşyerlerine yönelik bilgilerin tarafınıza iletilmesi, Beautico kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi, Beautico Platformları aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Beautico Platformlarının geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, Beautico’nun, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir.

Yukarıdaki işleme amaçlarına ek olarak; açık rızanızı vermeniz halinde, hizmetlerimize ilişkin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerimize bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, hizmetlerimizin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, memnuniyet anketlerinin gönderimi ve ilgili süreçlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilir ve bu amaçlar dahilinde tarafınıza reklam, kampanya, promosyon, tanıtım ve benzeri iletileri gönderebiliriz.

2.3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı Kişisel verileriniz Şirket tarafından kullanıcıların Beautico Platformlarında yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Beautico Platformlarının veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, hizmetlerin ifası gereği Üye İşyerlerine, iş ortakları, iştiraklerimiz, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere veri aktarılabilmektedir.

2.4. Verilerinizin Korunması Şirket, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Beautico Platformları üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Haklarınız KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Maslak Mah. Aos 55.Sk. 42 Maslak Sit. B Apt. No: 4/556 Sarıyer adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

logo Created with Sketch.
Güzellik Uzmanı
Başvurusu
Daha kolay randevu alabilmen için Beautico mobil uygulamasını geliştirdik. Denemeye ne dersin?
Download on AppStore Download on Play Store